2015-10-5-1-2-3-4
2015 5 Ekim (10) 1-2-3-4
5 İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi

Editörden

Editörden

(J Female Funct Urol 2015; 5: -)

Önsöz

Önsöz

(J Female Funct Urol 2015; 5: -)

Derleme

Kadın Mesane Çıkım Tıkanıklığında Değerlendirme ve Tedavi

(J Female Funct Urol 2015; 5: 1-7)

Kadınlarda Artifisyel Üriner Sfinkter Yerleştirilmesi

(J Female Funct Urol 2015; 5: 8-12)

Kadınlarda Koital Üriner İnkontinans

(J Female Funct Urol 2015; 5: 13-16)

Radikal Prostetektomili Hastalarda Cinsel Aktivite Esnasında İdrar Kaçırma

(J Female Funct Urol 2015; 5: 17-22)

Kronik Prostatit/Kronik Pelvik Ağrı Sendromu

(J Female Funct Urol 2015; 5: 23-30)

Mesane Divertikülleri ve Tedavisi

(J Female Funct Urol 2015; 5: 31-34)

Dirençli İdiopatik Aşırı Aktif Mesane ve Dirençli Nörojenik Detrüsör Aşırı Aktivitesi Tedavisinde Subürotelyal OnabotulinumtoksinA Enjeksiyonu: Literatür Derlemesi

(J Female Funct Urol 2015; 5: 35-40)

Kadınlarda Üriner Semptomları Değerlendirmek için Kullanılan Yaşam Kalitesi Ölçekleri

(J Female Funct Urol 2015; 5: 41-45)

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonları

(J Female Funct Urol 2015; 5: 46-49)

Üriner Tüberkülozda Alt Üriner Sistem Komplikasyonlarına Yaklaşım

(J Female Funct Urol 2015; 5: 50-54)

Diğer

2015 Hakem Dizini

(J Female Funct Urol 2015; 5: -)

2015 Yazar Dizini

(J Female Funct Urol 2015; 5: -)

2015 Konu Dizini

(J Female Funct Urol 2015; 5: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü